Články a projekty

Chcete zjistit, zda můžete stavět? Územní plán je základní dokument pro koordinaci rozvoje Prahy sloužící zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu.

Obrázek článku - Územní plán
Územní plán
Obrázek článku - Územní plán

Digitální technická mapa je geografická databáze, která obsahuje podrobný obraz fyzického stavu povrchové situace, sítí dopravní a technické infrastruktury včetně ochranných pásem a další objekty. Spolu s digitální katastrální mapou, která zachycuje právní stav území a ortofotomapou tvoří tzv. Digitální mapu veřejné správy (DMVS).

Obrázek článku - Digitální technická mapa Prahy
Digitální technická mapa Prahy
Obrázek článku - Digitální technická mapa Prahy

Prostorové modely ukazují terén, budovy i vegetaci v Praze. Využívají se například pro vizualizaci plánovaných staveb nebo analýzy městského prostředí.

Obrázek článku - 3D data Prahy
3D data Prahy
Obrázek článku - 3D data Prahy

Chcete se podívat na Prahu z výšky? Aktuální letecké snímkování i historické ortofoto na jednom místě.

Obrázek článku - Letecké snímky
Letecké snímky
Obrázek článku - Letecké snímky

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou obsáhlým přehledem údajů a analýz o hlavním městě.

Obrázek článku - Územně analytické podklady
Územně analytické podklady
Obrázek článku - Územně analytické podklady

Naskenované staré mapy a plány vypráví příběh vývoje Prahy. Některé jsou i svébytným uměleckým dílem.

Obrázek článku - Archivní plány Prahy
Archivní plány Prahy
Obrázek článku - Archivní plány Prahy

Komplexní soubor map prezentujících stav a ochranu životního prostředí v Praze.

Obrázek článku - Atlas životního prostředí
Atlas životního prostředí
Obrázek článku - Atlas životního prostředí

Ke sledování vegetace a letních veder používá Praha i pohled z vesmíru.

Obrázek článku - Satelitní snímky
Satelitní snímky
Obrázek článku - Satelitní snímky
Městské části
Sdílená data o zeleni

Celoměstská data o zeleni vznikají ve spolupráci s městskými částmi a správci zeleně.

Obrázek článku - Sdílená data o zeleni
Sdílená data o zeleni
Obrázek článku - Sdílená data o zeleni

Komplexní navigační systém v ulicích i veřejné dopravě, aby se už nikdo v Praze neztratil.

Obrázek článku - Jednotný informační systém
Jednotný informační systém
Obrázek článku - Jednotný informační systém