3D data Prahy

IPR Praha spravuje několik modelů přinášejících prostorovou informaci o terénu a budovách v Praze. Jsou nezbytné pro vizualizaci plánovaných staveb. Díky nim totiž můžeme posoudit, jak nový dům ovlivní své okolí. Modely nachází stále větší škálu využití. Hodí se na analýzy městského prostředí jako například osvětlení fasád proudění vzduchu nebo šíření vzduchu nebo další projekt, např. pracující s virtuální realitou. Další aplikace 3D dat zkoumáme a budou přibývat. Podklady jsou získávány pomocí leteckého snímkování, laserové technologie LIDAR či panoramatického snímkování ulic z automobilu.

Významným pražským záměrem posledních let je vytvoření tzv. digitálního dvojčete města.

Obrázek článku - Digitální dvojče Prahy
Digitální dvojče Prahy
Obrázek článku - Digitální dvojče Prahy

Fotorealistický model neboli takzvaný 3D mesh je jednou z možností 3D reprezentace prostoru města.

Obrázek článku - Fotorealistický model Prahy
Fotorealistický model Prahy
Obrázek článku - Fotorealistický model Prahy

Základní 3D model zástavby v Praze.

Obrázek článku - Model budov a mostů
Model budov a mostů
Obrázek článku - Model budov a mostů

Model povrchu s vegetací a dalšími objekty.

Obrázek článku - Digitální model povrchu
Digitální model povrchu
Obrázek článku - Digitální model povrchu

Model povrchu bez vegetace a budov.

Obrázek článku - Digitální model terénu
Digitální model terénu
Obrázek článku - Digitální model terénu
Městské části
Mobilní mapování

Mračno bodů vzniklé laserovým skenováním v kombinaci s panoramatickými fotografiemi.

Obrázek článku - Mobilní mapování
Mobilní mapování
Obrázek článku - Mobilní mapování