Digitální model povrchu

Digitální model povrchu (DSM) zobrazuje zemský povrch včetně veškerých objektů, které se na něm nachází ve chvíli snímkování, ať jsou přírodního původu nebo vznikly lidskou činností. V modelu proto můžete vidět nejen terén a budovy, ale také vegetaci nebo auta parkující v ulicích. DSM vzniká metodou autokorelace obrazových bodů z leteckých měřických snímků.

Rozlišení DSM je 0,25 m. Používá se jako podklad pro aktualizaci 3D modelu zástavby a jako velmi detailní podklad pro analýzy a vizualizace. Jeho výhodou je nejen velká podrobnost, ale také častá aktualizace. Vytváří se jedenkrát ročně spolu s aktualizací mimovegetační ortofotomapy. Součástí 3D dat je od roku 2015.

dsmUkázka digitálního modelu povrchu

Digitální model povrchu
Kontaktní osoba
Mgr. Ondřej Míček
micek@ipr.praha.eu