Satelitní snímky

Ke sledování vegetace a letních veder používá Praha i pohled z vesmíru. Klíčovými výstupy jsou mapy vegetačního indexu, povrchové teploty a indexu zranitelnosti. Dokumenty vznikají analýzou volně dostupných satelitních snímků. Častější využití limituje jejich poměrně malá přesnost.

Mapa normalizovaného vegetačního indexu (NDVI)

NDVI je standardizovaným ukazatelem stavu a množství zelené vegetace. Hodnoty v rozmezí -1 až 1 jsou znázorněny barevnou škálou, kde zelenější odstíny reprezentují více zdravé vegetace v daném čtverci 10x10 m. Data byla získána ze satelitů Sentinel evropského programu Copernicus v letních měsících roků 2019 a 2020.

NDVIUkázka mapy NDVI

Mapa povrchové teploty

Mapa ukazuje naměřenou povrchovou teplotu ve stupních Celsia na intuitivní barevné škále v rastru 30x30 m. Použitá data nasbíraly družice programu Landsat (NASA/USGS) v letních měsících roků 2019 a 2020.

povrchova_teplotaUkázka zobrazení povrchové teploty

Mapa indexu zranitelnosti (HVI)

Hodnoty HVI reprezentují relativní zranitelnost území během vln horka ve čtverci 100x100 m. Tato je vypočtena ze zmíněných satelitních dat a dalších doplňkových informací o území. Data byla sbírána během extrémně horkých dnů v letech 2015 – 2019. Každý čtverec má hodnotu indexu od -1 do 1. Souhrnnou hodnotu pro celý čtverec určuje kombinace povrchové teploty a výskytu modro-zelené infrastruktury.

index_zranitelnostiUkázka mapy HVI

Satelitní snímky
Kontaktní osoba
Mgr. Ondřej Míček
micek@ipr.praha.eu