Model budov a mostů

Praha má k dispozici objektový 3D model všech budov a mostů na svém území. Tato data vznikla stereofotogrammetrickým vyhodnocením leteckých měřických snímků a jejich výsledná přesnost je minimálně 0,5 m. Střechy jednotlivých staveb byly podrobně modelovány včetně komínů, vikýřů, věžiček nebo rozměrnějších technologických zařízení. Stěny budov byly poté poloautomaticky odvozeny z modelu střech, proto méně přesně odpovídají skutečnému stavu. Model vznikal postupně od roku 2001 do roku 2008 směrem od centra města k jeho okrajům. Aktualizace v roce 2020 byla spojena i s významným zlepšením vnitřní kvality dat (odstranění vnitřních stěn, oprava topologických chyb atd.)

3Dmodel-zastavbaDigitální model zástavby

Každá budova je složena z klasifikovaných polygonových desek a určena unikátním identifikačním číslem budovy. Desky se dělí do 4 skupin – stěna, střecha, detail a základová deska. Detaily na střechách jsou konstruovány tak, že se pod nimi nachází deska střechy. Je tedy možné model používat bez nich a snížit tak jeho složitost.

Data 3D budov jsou z důvodu jejich velkého objemu poskytována rozdělená do souborů podle kladu mapových listů 1 : 5000. Mosty tvoří samostatnou datovou sadu pro celé území Prahy. Data modelu zástavby jsou k dispozici v GIS formátech ESRI SHP a ESRI MULTIPATCH a CAD formátech DGN a DWG. Od roku 2023 jsou poskytována i v otevřeném formátu CityGML.

Mosty jsou stejně jako budovy znázorněny pomocí polygonových desek, které mají uvedený typ most a nejsou dále klasifikovány. Každý most či jeho samostatný úsek má přidělené unikátní identifikační číslo. Mosty jsou k dispozici jako jeden soubor pro celou Prahu ve stejných formátech jako model budov.

Model budov a mostů
Kontaktní osoba
Mgr. Ondřej Míček
micek@ipr.praha.eu