Barevné ortofoto

V roce 1996 získal IPR první barevné letecké měřické snímky celé Prahy, které pak následně zpracoval a využíváme je napříč celou organizací. Díky vysoké poptávce po aktuálních datech byla postupně zkrácena frekvence snímkování. V letech 1999 až 2006 byla nasnímána vždy jen polovina území Prahy, od roku 2007 pak již pravidelně periodicky každý rok celá Praha a její nejbližší okolí (cca 660 km2).

V současnosti je letecké snímkování prováděno 2x ročně. Můžeme proto porovnat obraz Prahy plné zelených korun stromů s mapou z období vegetačního klidu. Ta prozradí více například o objektech jinak skrytých pod zelení, nebo zastíněných vzrostlou vegetací. Postupně se díky modernějším technologiím také zlepšovalo rozlišení map a jejich polohová přesnost.

Od roku 2021 pořizujeme mimovegetační ortofotomapy ve velmi podrobném rozlišení s konstantní velikostí pixelu 0,05 m a vysokou kvalitou barevného rozlišení. Spolu s řadou vegetačních ortofoto odvozujeme od roku 2019 i tzv. trueortofoto (pravý/kolmý průmět všech objektů), které eliminuje zakryté prostory vzniklé sklonem nadzemních objektů v klasickém ortofotu.

orto_barevna_mimovegetOrtofoto mimovegetační

orto_barevna_vegetOrtofoto vegetační

Roky snímkování v Praze

rok rozlišení velikost listu snímkované území
od r. 2021 5 cm/px klad 1 : 1000 mimovegetačně celé území
od r. 2014 10 cm/px klad 1 : 1000 mimovegetačně celé území
2012 10 cm/px klad 1 : 1000 mimovegetačně celé území
od r. 2007 10 cm/px klad 1 : 1000 vegetačně celé území
2004 - 2006 10 cm/px klad 1 : 1000 střídavě polovina území
2003 20 cm/px klad 1 : 2000 celé území
1999 - 2002 30 cm/px klad 1 : 2000 střídavě polovina území
1996 40 cm/px klad 1 : 2000 celé území

Snímkování okolí Prahy

rok rozlišení velikost listu snímkované území
2019 14 cm/px klad 1 : 1000 Celá Praha + okolí
2016 12,5 cm/px klad 1 : 1000 Celá Praha + okolí
2011 20 cm/px klad 1 : 2000 Celá Praha + okolí
2006 20 cm/px klad 1 : 2000 pouze okolí Prahy bez centrální části
2004 50 cm/px klad 1 : 5000 Celá Praha + okolí
2002 50 cm/px klad 1 : 5000 pouze okresy Praha východ a západ
Barevné ortofoto
Kontaktní osoba
Bc. Vojtěch Hříbal
hribal@ipr.praha.eu