Archivní plány Prahy

Chcete se podívat, jak Praha vypadala před dvěma sty lety? Staré plány ukazují drobné změny i celé zmizelé čtvrti. V aplikacích geoportálu můžete pracovat s naskenovanými archiváliemi, které byly transformovány do souřadnicového systému JTSK. Originály jsou většinou již poměrně poškozeny stářím, a proto ani jejich elektronické verze nejsou dokonale přesné. Staré plány jsou navíc také svébytným uměleckým dílem.

Hergetův plán Prahy (1791)

Jüttnerův plán Prahy (1816)

Obrázek článku - První plány Prahy
První plány Prahy
Obrázek článku - První plány Prahy

Mapy stabilního katastru vznikaly v letech 1840 - 1856 v celém rakouském císařství a dodnes jsou základním pramenem při historickém pátrání.

Obrázek článku - Mapy stabilního katastru
Mapy stabilního katastru
Obrázek článku - Mapy stabilního katastru

Od druhé poloviny 19. století vznikala řada polohopisných, výškopisných a orientačních plánů Prahy zaznamenávajících prudký rozvoj metropole.

Obrázek článku - Polohopisné a orientační plány
Polohopisné a orientační plány
Obrázek článku - Polohopisné a orientační plány

Pražské plány v čase

1944
Plán Prahy
1940
Vydání upraveného Polohopisného plánu královského města Prahy se Smíchovem a Karlínem v příloze publikace „Polohopisný plán královského hlavního města Prahy kolem roku 1870“
1938
Orientační plán hlavního města Prahy s okolím
1920 - 1924
Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím
1909 - 1914
Orientační plán královského hlavního města Prahy a obcí sousedních
1891
Druhé, aktualizované vydání Polohopisného plánu královského hlavního města Prahy
1889
Plán polohy a výšek královského hlavního města Prahy
1884
Polohopisný plán královského hlavního města Prahy
1883
Poslední změny v mapách stabilního katastru
1869
Polohopisný plán královského města Prahy se Smíchovem a Karlínem
1856
Mapy stabilního katastru 1 : 720 pro území města Prahy
1842
Originální mapa stabilního katastru
1840
Zahájeno mapování stabilního katastru
1816
Jüttnerův plán Prahy
1791
Hergetův plán Prahy