Černobílé ortofoto

První černobílé snímkování středu města proběhlo již v roce 1938, zpřístupněny jsou ale i další historické ortofota z let válečných a poválečných. Výjimečné místo v našem archivu mají černobílé letecké snímky z konce 2. sv. války z archivních průzkumných leteckých snímků pořízených Spojenci na jaře roku 1945. Ostatní historické řady byly získány z archivních snímků Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Letecké snímkování mělo před sametovou revolucí velký strategický význam ve vojenském plánování, můžete na něm ale přehledně pozorovat dynamickou proměnu okrajů Prahy i některých částí centra.

V roce 1996 bylo v zimním období provedeno černobílé snímkování Prahy, které bylo použito pro pozdější vytvoření digitálního modelu terénu.

orto_historickeHistorické ortofoto z roku 1945

Dostupné roky snímkování

1996
černobílé ortofoto

rozlišení 20 cm/px, mapováno celé území

1988
černobílé ortofoto

rozlišení 50 cm/px, mapováno celé území

1975
černobílé ortofoto

rozlišení 50 cm/px, mapováno celé území

1966
černobílé ortofoto

rozlišení 50 cm/px, mapováno celé území

1953
černobílé ortofoto

rozlišení 50 cm/px, mapováno celé území

1945
válečné ortofoto

rozlišení 50 cm/px, mapován střed města

1938
předválečné ortofoto

rozlišení 50 cm/px, mapován střed města