Fotorealistický model Prahy

Fotorealistický model neboli takzvaný 3D mesh je jednou z možností 3D reprezentace prostoru města. Jde o souvislou texturovanou trojúhelníkovou síť vznikající fotogrammetricky z šikmých leteckých snímků a dat leteckého laserového skenování. Model je velmi podrobný jak z pohledu hustoty trojúhelníkové sítě, tak z pohledu rozlišení textur (přibližně XX cm/px). Hustota sítě je proměnlivá a závisí na členitosti konkrétních oblastí modelu.
Pro svou realističnost může 3D mesh poskytnout návštěvníkům města nový pohled na oblasti, jimiž procházejí, a pomoci jim porozumět struktuře a orientaci ve městě. Data mohou také posloužit jako podklad pro vizualizaci nové zástavby a jiných projektů rozvíjejících veřejný prostor a nabídnout tak veřejnosti lepší vhled do budoucí podoby města.
Na rozdíl od 3D modelu budov a mostů mesh není dělen na jednotlivé objekty. Není proto možné jednotlivým budovám přiřazovat doplňkové informace, izolovat je či s nimi jinak hromadně pracovat na úrovni objektů. Má však barevnou texturu, což přináší výhodu především v možnostech vizualizace.
Protože mesh vzniká automatickou analýzou snímků, obsahuje všechny objekty na snímcích zachycené – vegetaci, sloupy, městský mobiliář, dopravní prostředky apod. Pouze drobné prvky jsou algoritmem odfiltrovány – elektrické vedení, pohybující se objekty (např. lidé).
Data budou brzy dostupná jako otevřená data rozdělená podle specifického kladu listů ve formátu OBJ. S tímto formátem dokážou pracovat běžné programy pro 3D modelování (Blender, 3DS Max, SketchUp, ...).

Fotorealistický model Prahy
Kontaktní osoba
Mgr. Ondřej Míček
micek@ipr.praha.eu