Letecké snímky

Chcete se podívat na Prahu z výšky? Barevné ortofoto snímky metropole vznikají od roku 1996 a dnes zachycují proměnu hlavního města dvakrát ročně. Zpřístupňujeme i řadu historických ortofoto map. Můžete se podívat také na snímky vzniklé během záplav, které pomáhají při přípravě protipovodňových opatření nebo speciální infračervené ortofoto vhodné např. pro analýzy a vyhodnocení stavu vegetace Ortofoto slouží jako jedna ze základních podkladových vrstev v našich mapových aplikacích a GIS systémech.

Aktuální pohled na Prahu z ptačí perspektivy.

Obrázek článku - Barevné ortofoto
Barevné ortofoto
Obrázek článku - Barevné ortofoto

Historické letecké snímky zachycují i předválečnou Prahu a její další vývoj.

Obrázek článku - Černobílé ortofoto
Černobílé ortofoto
Obrázek článku - Černobílé ortofoto

Snímky z letadla vznikají i při mimořádných událostech, jako jsou povodně. Využíváme také například infračervené ortofotomapy.

Obrázek článku - Tematické ortofoto
Tematické ortofoto
Obrázek článku - Tematické ortofoto

Historie snímkování

2022
trueortofoto celého území Prahy
2019
trueortofoto celého území Prahy
2017
zahájeno pravidlené vegetační infračervené snímkování
2014
barevné mimovegetační snímkování probíhá 1 x ročně s rozlišením 10cm
2013
ortofoto záplav pořízená po kulminaci hladiny řeky
2012
první barevné mimovegetační snímkování území hl. m. Prahy
2012
trueortofoto celého území Prahy
2011
ortofoto infračervené pro účely klasifikace vegetace
2007
zahájení pravidelného snímkování celého území v ročním cyklu
2002
ortofoto záplav pořízená po kulminaci hladiny řeky
1999
zahájena pravidelná aktualizace ortofoto v dvouletém cyklu (ročně polovina města – sever/jih)
1996
první barevné vegetační snímkování území hl. m. Prahy
1996
ortofoto černobílé (šedotónové) pro účely tvorby digitálního modelu terénu (DMT)
1996
ortofoto spektrozonální pro účely posouzení kvality zeleně
1938
první dostupné historické ortofoto středu města
Letecké snímky
Kontaktní osoba
Bc. Vojtěch Hříbal
hribal@ipr.praha.eu