Digitální dvojče Prahy

Významným pražským záměrem posledních let se stalo vytvoření tzv. digitálního dvojčete města, což zahrnuje vytvoření jednotného modelu staveb i zařízení , umožňující propojení s dalšími údaji, např. o obyvatelstvu, dopravě a mobilitě, mikroklimatu, spotřebě energií atp.. Takováto reprezentace dat umožňuje široké využití, od tradičního posouzení plánované nové výstavby a jiných urbanistických úprav na území města, přes environmentální a dopravní modelování, mapování bezbariérovosti, management majetku města až po analýzu prostorového chování obyvatelstva prostřednictvím syntetické populace.

3D model vystavěného prostředí oproti elementárnímu modelu budov, mostů a terénu bude detailně zobrazovat jednotlivé součásti uličního prostoru a jejich vlastnosti včetně prvků mobiliáře. V modelu budou vedeny nejen 3D plochy chodníků, vozovky, vegetace a dalších, doplněné podrobnějšími popisnými údaji. Model může obsahovat také zařízení veřejného prostoru, např. veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše, dopravní značení nebo reklamní nosiče. Ve větším detailu jsou modelovány i fasády budov, kde bude možné vést informace o členění fasády (okna, vstupy atd.) a jejím materiálu. Významným zdrojem dat pro tvorbu modelu vystavěného prostředí jsou bodová mračna získaná pomocí LIDAR např. při mobilním mapování ulic nebo leteckém skenování.

Praha momentálně disponuje sémantickým 3D modelem města, v němž jsou jednotlivé budovy zobrazeny jako generalizované objekty s doplňujícími vlastnostmi. Tento typ modelu je doplněn o podrobný mesh model s fotorealistickými texturami, který stejně jako sémantický model pokrývá celé území Prahy. Využití fotorealistického modelu je zejména pro pokročilé vizualizace plánovaný městských projektů a jejich participaci, k čemuž se hodí zejména díky své podrobnosti a realističnosti. Tento mesh model je jedním z výstupů šikmého leteckého snímkování a laserového skenování.

IPR Praha se účastní několika národních a mezinárodních projektů, které řeší otázku využití BIM modelů v městských procesech. Tomuto tématu se věnujeme hned v několika rovinách, od představení záměrů na rozvoj města, přes proces jejich schvalování a realizace, až po správu majetku. Naším cílem je transparentně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami, co se ve městě, především v oblasti výstavby, chystá. Za tímto účelem připravujeme webovou aplikaci Praha zítra 3D, kde by se představovaly stavební záměry v kontextu 3D modelu města. Zároveň se snažíme o usnadnění spolupráce investorů s IPR Praha s využitím jednotného digitální obrazu města a otevřených dat a formátů.

Nedílnou součást města a procesů, které v něm probíhají, tvoří samotní jeho obyvatelé. Jak se lidé po Praze pohybují a jak v ní tráví svůj čas je zásadní informací pro plánování dopravy, občanské vybavenosti a dalších funkcí města. Dnešní pokročilé technologie přináší možnosti, jak simulovat chování populace, aniž by bylo nutné shromažďovat data o jednotlivých lidech, což není možné ani účelné.

Vznikající digitální dvojče Prahy by se mělo stát především prostředím pro sjednocení informací, které rozšíří datovou základnu Prahy tak, aby bylo možné využívat možnosti pokročilých technologických řešení k lepšímu plánování a provozu města. Velký důraz klademe na otevřenost dat a ochranu osobních údajů. V současné době IPR Praha realizuje nebo se účastní mnoha projektů zaměřených na 3D data, a pokud se Vy sami tématem digitálního dvojčete zabýváte, nebo Vás jen zaujalo a měli byste zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás prosím.

Digitální dvojče Prahy
Kontaktní osoba
Ing. Vojtěch Cehák
cehak@ipr.praha.eu