Tematické ortofoto

Pro účely a použití dat má významnou roli také období a čas pořízení. Noční snímkování města lze dobře využít pro analýzu světelného znečištění, snímky z letadla vznikají i při mimořádných událostech, jako jsou např. povodně. Kromě již klasického barevného RGB spektra máme i několik sad ortofoto Prahy provedené v infračerveném pásmu, které lze skvěle využít pro monitoring vegetace ve městě.

Ortofoto záplav

Po kulminaci Vltavy v letech 2002 a 2013 bylo provedeno barevné snímkování částí Prahy zasažených povodněmi., které (kromě připomínky těchto mimořádných událostí) pomáhá při budoucím plánování města a předcházení dalším škodám.

orto_zaplavyZaplavené území 2002

Infračervené CIR Ortofoto

Infračervené snímky (CIR - Color InfraRed) využívají vlastností různé odrazivosti vegetace v různých intervalech elektromagnetického spektra a jsou ideální k prohlížení krajinného pokryvu území hlavního města Prahy. Umožňují dle indexu NDVI sledovat kondici a množství vegetace ve městě a v časové řadě monitorovat její kvantitativní změny.

orto_infracervenaInfračervené ortofoto

Roky snímkování

2013
barevné ortofoto zaplaveného území

rozlišení 4 cm/px

2002
barevné ortofoto zaplaveného území

rozlišení 20 cm/px

Roky snímkování

od r. 2017
infračervené snímkování

rozlišení 10 cm/px, celé území

2011
infračervené snímkování

rozlišení 10 cm/px, celé území

1996
spektrozonální snímky

rozlišení 40 cm/px, celé území

Tematické ortofoto
Kontaktní osoba
Bc. Vojtěch Hříbal
hribal@ipr.praha.eu