První plány Prahy

Nejstarší plán dostupný na geoportálu vznikl už v 18. století.

Plány z 18. a začátku 19. století se vyznačují vyšší přesností, která byla vyžadována například v blízkosti opevnění Prahy. První plán vytvořený na geodetickém základu byl Jüttnerův plán Prahy.

Hergetův plán Prahy 1791

První přesně měřený plán historických pražských měst (a Smíchova) dokončil v roce 1791 matematik, inženýr a profesor Stavovské inženýrské školy František Antonín Leonard Herget (1741–1800).
Na plánu v měřítku 1:1728 jsou již domy označeny čísly popisnými dle takzvaného prvého číslování z roku 1770 (Pražské domy byly opět přečíslovány v r. 1805). Podrobně jsou zachyceny převážně významné budovy se zahradami. Kvalita zaměření a pečlivost zákresu detailů je proměnlivá, nepřesnost je vyšší v okrajových částech a v blízkosti opevnění. Prostorově výrazně deformovaný plán byl pro zobrazení v aplikaci rektifikován nad podkladem originální mapy stabilního katastru (1842).
Plán je uložen v Archivu hl. m. Prahy, sign. MAP P 1 B/1.
1791_HergetHergetův plán Prahy 1791

Jüttnerův plán Prahy 1816

Josef Jüttner (1775 – 1848) byl důstojníkem dělostřelectva rakouské armády a tvůrcem prvního plánu Prahy vytvořeného na geodetickém základu. V roce 1803 byl účastníkem astronomického určení souřadnic hvězdárny na Hradčanech a měření základny na Letné. Tu využil v roce 1811 při tvorbě trigonometrické sítě Prahy.
V únoru 1812 přikázal císař František I. nejvyššímu purkrabímu Kolovratovi vytvořit plán Prahy. Následně jej Jüttner vyhotovil v letech 1812-1815 v měřítku 1 : 4 320. Plán ve formě velkoarchové mědirytiny zveřejnilo Národní muzeum pod názvem „Grundriß der königlichen Hauptstadt Prag“ v roce 1816.
V plánu byly provedeny úmyslné změny zobrazení městského opevnění, to bylo vykresleno zjednodušeně, místy vynecháno, někde přímo zobrazeno chybně. Výškopis je zobrazen šrafurou. Jüttnerův plán používal v letech 1826 – 1837 Antonín Langweil při tvorbě svého modelu Prahy.
Plán vyšel roku 1950 v publikaci Berní rula sv. 3 upravený PhDr. Václavem Hlavsou včetně překladu do češtiny ve spolupráci s PhDr. Václavem Lívou.
1816_JüttnerJüttnerův plán Prahy 1816