Jednotný informační systém

Jednotný informační systém usnadňující orientaci ve veřejné dopravě, který pomáhá navigaci pěších a předává informace o nejbližším okolí. Graficko-designérskou soutěž na realizaci v roce 2022 vyhrálo studio Side2 ve spolupráci s architekty A69 s koncepcí Čitelná Praha.

Klíčovou částí systému jsou nové navigační prvky v metru a označníky a digitální panely na zastávkách povrchové dopravy s časy odjezdů. Systém by měl umožnit komfortní přestupy například mezi autobusy a vlakovými linkami PID.

Součástí pěší navigace budou směrovky k významným cílům nebo památkám. V pražských ulicích se navíc objeví zcela nové prvky nazvané obelisky, používané v jiných metropolích. Obelisky budou stát například na významných dopravních uzlech. Hlavní součástí obelisku bude mapa s nejbližším okolím dostupným pěšky do 5 minut.

Mapy blízkého okolí jsou zpracovávány z dat IPR podle manuálu grafického studia Side2. Mapa je v měřítku 1:2000. Vstupy do metra jsou přehledně označeny číslem, jednotlivá nástupiště zastávek povrchové dopravy písmenem. S tímto rozlišením už pracují i jízdní řády, tak aby si cestující byli vždy jistí, odkud přesně jejich spoj jede. Mapa je doplněna i o nové piktogramy turistických cílů.
JIS_mapa_panelUkázka pilotní mapy na Palackého náměstí

Od druhé poloviny roku 2022 probíhá testování systému na Palackého náměstí a na Palmovce, následovat budou Háje. Probíhá veřejný průzkum funkčnosti systému a zpracování připomínek. Nový systém bude následně postupně nasazován do dalších lokalit, v závislosti na stavebních projektech a běžné údržbě.

JIS_obelisk
Návrh obelisku

Projekt Jednotného informačního systému organizačně zajišťuje ROPID, součástí pracovní skupiny jsou také zástupci Dopravního podniku, Institutu plánování a rozvoje, Technické správy komunikací, Prague City Tourism, Operátora ICT a vybraných odborů Magistrátu hl. m. Prahy.

Jednotný informační systém
Kontaktní osoba
Ing. Daniela Brašničková
brasnickova@ipr.praha.eu