Mobilní mapování

Data mobilního mapování (LIDAR) byla pořízena z jedoucího vozidla, jsou kombinací pozemního laserového skenování a panoramatických snímků. Data pokrývají všechny veřejně přístupné zpevněné komunikace na území Prahy a detailně zachycují stav jednotlivých uličních prostorů. Spojení mračen bodů a fotografií umožňuje velice přesné měření.

Mobilní mapování probíhalo v letech 2020 - 2021.

3Ddata-lidarUkázka zobrazení lidarových dat
Polohová přesnost snímaných bodů je 0,14 m a výšková přesnost činí 0,12 m. Hustota bodového mračna ve vzdálenosti 10 metrů od skeneru je 0,25 bodu na cm2.

Data mohou být díky svým vlastnostem použita k široké škále úloh, například pro mapování prvků bezbariérovosti. Zároveň slouží jako podklad pro tvorbu 3D modelů, vyhodnocení průjezdních profilů, (polo)automatickou pasportizaci majetku či vegetace nebo aktualizaci Digitální technické mapy.

S daty mobilního mapování obvykle nepracujeme přímo, ale přistupujeme k nim prostřednictvím webové aplikace. Ta umožňuje nejen prohlížení bodových mračen a panoramatických snímků, ale zároveň i měření. O přístup do aplikace mohou požádat zaměstnanci Magistrátu hl.m. Prahy a městských částí.