Otevřená data

Nová data popisující Prahu a život v metropoli vznikají neustále.

Na geoportálu najdete řadu otevřených dat, která můžete využít pro vědecké či dokonce komerční účely a to zcela zdarma. Města totiž vědí, že otevřená data přináší pozitivní výsledky.

Otevřená data neboli Open Data jsou informace a data bezplatně a volně dostupná na internetu ve strojově čitelném formátu. Pro jejich využití nejsou kladeny legislativní či technické překážky. Vydavatel zároveň poskytuje svolení k jejich dalšímu zpracování a data mohou být volně využívána pro výzkum, tvorbu analýz, ale i ke komerčním účelům, například pro tvorbu internetových aplikací.

Pro publikaci vektorových otevřených dat používáme platformu ArcGIS Hub, která umožňuje stažení dat v několika formátech, napojení na data přes API, nebo mnohé další funkcionality, které ulehčují práci s daty. Rastrová data a specifická 3D data poskytujeme jako předpřipravené balíčky ke stažení.

Jak získat data

1
Najdu si data, která potřebuji v seznamu

Hledejte v seznamu otevřených datových sad.

2
Vyberu si souřadnicový systém dat

Vektorová data ve WGS84 poskytujeme na platformě ArcGIS Hub.

Data v S-JTSK jsou dostupná jako předpřipravené balíky ke stažení.

3
Vyberu si zájmové území

V ArcGIS Hub si v mapě jednoduše vyberete zájmové území ke stažení.

Vektorová data v S-JTSK, rastrová data a 3D data jsou dostupná jako balík pro celou Prahu nebo mohou být stažena po územích výběrem z mapy.

4
Vyberu si formát dat ke stažení

Otevřená data jsou poskytována ve více formátech aby jejich použití bylo co nejširší. Pro každou datovou sadu se můžou dostupné formáty lišit.

Vektorové formáty ArcGIS Hub (WGS84):

 • CSV - tabulka s atributy (lze otevřít v excelu)
 • SHP - formát pro GIS software
 • SQLite geodatabase - vývojáři a GIS specialisté
 • Feature geodatabase - vývojáři a GIS specialisté
 • GeoPackage - vývojáři a GIS specialisté
 • geoJSON - vývojáři a GIS specialisté
 • KML - vývojáři a GIS specialisté

Vektorové formáty (S-JTSK):

 • SHP - formát pro GIS software
 • DXF - formát pro CAD software

Rastrové formáty (S-JTSK):

 • TIFF, JPEG - lze otevřít v běžných programech na otevírání obrázků

3D formáty (S-JTSK):

 • multipatch - formát pro GIS software
 • CityGML - formát pro GIS software
 • polygonZ - formát pro GIS software
5
Stáhnu si data a používám

Otevřená data můžete dále používat bez omezení v souladu s licencí CC BY s doložkou: „datový podklad © IPR Praha“.